เลโก้กับการเรียน

posted on 01 Aug 2012 17:45 by hanscene
การเล่น ตัวต่อ เลโก้ สำหรับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน การแก้ปัญหา สามารถใช้สำหรับกิจกรรมการนับ และการสร้างรูปแบบ ตัวต่อเลโก้ยังสอนให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับสี กลุ่มสี สามารถแยกรูปทรงออกเป็นกลุ่มๆ ที่มีขนาดแตกต่างกันได้ สอนให้เด็กรู้จักทำงานเป็นทีม นอกจากนี้ เลโก้ ยังช่วยพัฒนาการในด้านสังคมของเด็กๆ

Comment

Comment:

Tweet

big smile Hot!  great !

#1 By VANETTO' on 2012-08-02 19:34